Zelfvertrouwen en zelfbewustzijn zijn belangrijke voorwaarden om de eigen mogelijkheden te ontdekken. De aanpak van Leren & Leven bevordert dat leerlingen en studenten zichzelf bewust worden van hun kwaliteiten en uitdagingen en leren samen te werken en samen te leven met anderen.

Lesmethode

Er is voor elk type onderwijs en elk leerjaar een lesprogramma beschikbaar waarin op een aansprekende manier aandacht gegeven wordt aan vaardigheden zoals je inleven in een ander, verantwoordelijkheid nemen, nieuwsgierig zijn, openstaan voor de mening van anderen, positief communiceren en omgaan met tegenslagen. Praten met elkaar in plaats van praten over elkaar is een belangrijk kenmerk van de lesmethode: de inhoud van de lessen ontstaat in interactie met en tussen leerlingen. De lessen maken deel uit van een bredere aanpak waarbinnen wordt gewerkt aan een schoolklimaat waarin iedereen goed met elkaar omgaat en samenwerkt. De lessen zijn ontwikkeld aan de hand van volgende zes thema’s:

  1. Wie ben ik?
  2. Gezond denken, gezond zijn
  3. Hoe zorg ik voor mezelf?
  4. Hoe ga ik om met anderen?
  5. Eerlijk zijn tegenover mijzelf en anderen
  6. Jezelf blijven ontwikkelen

Intrinsieke motivatie

De aanpak en de programma’s van Leren & Leven zijn gebaseerd op het gezond-verstand-principe dat je een goed gevoel over jezelf krijgt als je je positief gedraagt en op de overtuiging dat voor elk gedrag alternatieven denkbaar zijn. De Denken-Doen-Voelen over jezelf-cirkel maakt zichtbaar hoe gedrag, gedachten en gevoelens (over jezelf) samenhangen. 

De leerlingen en studenten worden zich bewust dat ze invloed hebben op wat ze denken en doen en welke gedachten en acties hen een goed gevoel over zichzelf geven. Een goed gevoel over jezelf is een intrinsieke beloning en stimuleert toekomstig positief gedrag van binnenuit.

Burgerschap en 21e eeuwse vaardigheden

Een bewezen effectieve aanpak en een lesmethode die van kindcentrum tot en met mbo aansluit bij de doelen van de 21e eeuwse vaardigheden en de burgerschapsagenda was nog niet beschikbaar in Nederland. De ontwikkeling hiervan werd mogelijk doordat we het Amerikaanse Positive Action samen met het Nederlandse onderwijs konden doorontwikkelen. Hierdoor profiteren we nu ook in Nederland van de kennis en ervaring van inmiddels meer dan vijftienduizend praktijken in de Verenigde Staten.

Sfeer op school

Het samen met leerlingen en studenten werken aan een goede sfeer op school heeft een positief effect op zowel het gedrag als de resultaten. De aanpak van Leren en Leven draagt bij aan zo’n positief schoolklimaat en is ook aantoonbaar effectief in het ontmoedigen van pesten en ander negatief gedrag in en rondom de school. En het unieke is dat de methode gewoon aansluit op alles wat nu al goed werkt in de school.

Werkwijze

De invoering van Leren & Leven op een school is altijd maatwerk. Er zijn daarbij wel een aantal vaste bestanddelen. In de meeste gevallen starten scholen met een voorlichting voor het hele team die gevolgd wordt door een teamtraining. Als gekozen wordt voor het activiteiten- of het lesprogramma geldt dat er sprake is van een korte starttraining voor alle gebruikers. In deze training worden de achtergronden en de werkwijze van de methode geoefend en toegelicht.

Passend onderwijs

De methode van Leren en Leven levert een belangrijke bijdrage aan het inclusiever maken van de schoolomgeving. Toch zullen er altijd kinderen en jeugdigen zijn die een extra steuntje nodig hebben om “erbij te blijven”. Voor hen zijn aanvullende programma’s ontwikkeld. Wij dragen daarnaast al meer dan tien jaar bij aan de ontwikkeling van een effectieve(re) samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. We gaan hierover graag met u in gesprek.