G oed ontwikkelde sociaal-emotionele vaardigheden vormen misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor succes in het leven in het algemeen en op school in het bijzonder. Leren & Leven stimuleert dat leerlingen zich bewust worden van hun kwaliteiten en uitdagingen en leren samen te werken en samen te leven met anderen. 

De aanpak en het lesprogramma zijn gebaseerd op het bewezen effectieve programma Positive Action. De invoering sluit aan bij wat nu al gebeurt binnen de school en draagt bij aan de ontwikkeling van een goed leer- en leefklimaat in en om de school. In de lesprogramma’s wordt op een aansprekende wijze aandacht besteed aan de sociaal emotionele vaardigheden van leerlingen.

Lesmethode

Er is voor elk type onderwijs en elk leerjaar een afwisselend en interactief lesprogramma beschikbaar waarin de sociaal emotionele vaardigheden van leerlingen centraal staan. Vaardigheden zoals je inleven in een ander, verantwoordelijkheid nemen, nieuwsgierig zijn, openstaan voor de mening van anderen, positief communiceren en omgaan met tegenslagen. De lessen volgen zes thema’s die in elk leerjaar terugkomen:

  1. Wie ben ik?
  2. Gezond denken, gezond zijn
  3. Hoe zorg ik voor mezelf?
  4. Hoe ga ik om met anderen?
  5. Eerlijk zijn tegenover mijzelf en anderen
  6. Jezelf blijven ontwikkelen

Intrinsieke motivatie

De aanpak van Leren & Leven is gebaseerd op het gezond-verstand-principe dat je een goed gevoel over jezelf krijgt als je positief denkt en doet en op de overtuiging dat voor elk gedrag alternatieven denkbaar zijn. Leerlingen worden zich bewust van de keuzes die ze maken en de invloed die deze keuzes hebben op hoe ze zich voelen over zichzelf. 

Een goed gevoel over jezelf is de sterkste voorspeller van positief gedrag en is een intrinsieke beloning die toekomstig positief gedrag stimuleert.

De cirkel van Denken Doen Voelen-over-jezelf is zichtbaar in de school (posters) en zal al snel onderdeel worden van de taal van leerlingen, van de school, van ouders en andere belangrijke mensen om de leerling heen.

Burgerschap en 21e eeuwse vaardigheden

Nederland is geen Amerika. Het van oorsprong Amerikaanse programma is daarom in nauwe samenwerking met scholen geschikt gemaakt voor de Nederlandse onderwijssituatie. Er is daarbij veel aandacht besteed om de bewezen effectieve aanpak en lesmethode aan te laten sluiten bij de bij de doelen van de 21e eeuwse vaardigheden en de burgerschapsagenda. De lesprogramma’s zijn beschikbaar van kindcentrum tot en met mbo. 

Samenwerking in en om de school

De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gaat hand in hand met de ontwikkeling van educatief partnerschap. Er is bij de implementatie van het programma dan ook uitdrukkelijk aandacht voor de doorontwikkeling van educatief partnerschap. Leren & Leven heeft ruime ervaring in het versterken van samenwerking in en om de school.

Werkwijze

D e invoering van Leren & Leven op een school is altijd maatwerk. Vaak starten we met voorlichting voor het hele team, waarin we samen onderzoeken hoe Leren & leven kan bijdragen aan de doelstellingen van de school. Als besloten wordt verder te gaan, volgen meestal een teamtraining en een korte starttraining voor leerkrachten/docenten. In deze training worden achtergronden en werkwijze van de methode geoefend en toegelicht.

Proefmateriaal

Ukunt ons benaderen via de contactpagina. Op de onderwijspagina kan per onderwijssoort proefmateriaal gedownload worden. We gaan hierover graag met u in gesprek.