Intrinsieke motivatie

Alle programma’s en werkvormen van Leren & Leven vertrekken vanuit dezelfde pedagogische en didactische uitgangspunten. Het accent ligt daarbij op het benoemen en bewustmaken van het goede gevoel dat leerlingen of studenten over zichzelf krijgen als ze kiezen voor positief gedrag (de intrinsieke motivatie). Zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en geloof in eigen kunnen komen van binnenuit en hebben een duurzamere invloed op een positieve levenshouding dan beloningen voor goed gedrag (extrinsieke motivatie).

Jij kiest!

De programma’s van Leren en Leven zijn gebaseerd op het gezond-verstand-principe dat je je goed voelt over jezelf als je positief gedrag laat zien en op de overtuiging dat voor elk gedrag alternatieven denkbaar zijn. De Denken-Doen-Voelen-cirkel maakt de onderlinge samenhang zichtbaar tussen gedrag, gedachten en gevoelens over jezelf. Gedrag kan positief of negatief zijn en dat geldt ook voor de gevoelens die op dat gedrag volgen.

Leerlingen en studenten worden uitgenodigd te reflecteren op verschillende gedragsalternatieven die ze kunnen bedenken en hun consequenties. De lesprogramma’s vertrekken daarbij vanuit het universele uitgangspunt dat je een ander behandelt zoals jezelf behandeld zou willen worden. Hierdoor worden leerlingen gestimuleerd zich te verplaatsen in anderen.

Het is meer dan een methode, meer dan een programma, meer dan een actie, meer dan een aanpak. Al is het dat allemaal ook! Het is vooral een zijns- en zienswijze die de klas, de school, het team, het leven en de toekomst rijker maakt.

Opbouw van het programma

De aanpak en de lesprogramma’s van Leren en Leven zijn uitgewerkt naar zes concepten: zelfbeeld, gezondheid, verantwoordelijkheid, inlevingsvermogen, eerlijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Er is voor elke leeftijd een lesprogramma beschikbaar. Er zijn daarnaast thematische aanvullingen op het gebied van middelengebruik, pesten, leerlingmediation, samenwerking met ouders, (on-)veiligheid, etc.

Het klimaatprogramma van Leren en Leven stimuleert betrokkenheid van ouders, familie en de buurt middels een doordacht curriculum van activiteiten. Het leer- en leefklimaat vormt de verbinding tussen alle activiteiten die binnen de school plaatsvinden. Een positief leefklimaat geeft mogelijkheden om de kennis die opgedaan is in de lessen dagelijks in de praktijk te brengen.