De planning voor het afronden van de ontwikkelen van de aanpak en het lesprogramma voor havo en vwo is in de zomer van 2020. Er zijn voor de onderbouw inmiddels materialen beschikbaar, zodat een eventuele aansluiting met andere vormen van onderwijs gegarandeerd kan worden. Scholen die nu al willen starten worden daartoe van harte uitgenodigd. Zij dragen bij aan de vertaling en doorontwikkeling van de materialen naar de Nederlandse situatie.