Een student die zelfbewust kan vertellen waar zijn krachten liggen en wat hem geschikt maakt voor een stage of arbeidsplek vergroot zijn maatschappelijke kansen. Met behulp van de aanpak en de meer dan honderd lessen van Leren & Leven leren studenten omgaan met elkaar (en met collega’s op hun werk/stage) maar bovenal leren ze omgaan met zichzelf, zodat zij vanuit zelfbewustzijn, zelfkennis en zelfvertrouwen positieve keuzes kunnen maken.

Lesprogramma

In het lesprogramma wordt maximaal geprofiteerd van de kracht van de interactie met en tussen studenten. De lessen dragen bij aan een werk- en leerklimaat waarin er positief met elkaar wordt omgegaan en goed wordt samengewerkt. De lessen zijn opgebouwd aan de hand van de volgende zes thema’s:

Wie ben ik?

In dit thema wordt uitgewerkt hoe de manier waarop je over jezelf denkt doorwerkt in hoe je je voelt en het effect op hoe je in je sociale omgeving staat.  De studenten gaan in gesprek over de wijze waarop hun zelfbeeld bepalend is voor hoe ze in het leven staan, maar ook over hoe ze zelf invloed hebben op dat zelfbeeld door wat ze denken en doen.

Gezond denken en gezond zijn

Tijdens deze lessen wordt aandacht gegeven aan het belang van een gezonde levensstijl. Er passeren onderwerpen als gezonde voeding, het belang van voldoende lichaamsbeweging en slaap. Maar ook voor de werking van het brein en het effect (en de risico’s) van het gebruik van alcohol en drugs.

Hoe zorg ik voor mijzelf?

In dit thema krijgen de studenten meer inzicht in het eigen gedrag en de gevolgen van de keuzes die ze (kunnen) maken ten aanzien van onderwerpen als tijd, geld, energie en gedrag. Ze wisselen uit hoe ze hun eigen leven organiseren en ervaren de verschillen die daarin mogelijk zijn.

Hoe ga ik om met anderen?

De studenten gaan in gesprek over hoe zij met elkaar om willen gaan en hoe ze elkaar vervolgens kunnen ondersteunen om zich aan de gemaakte afspraken te houden. De activiteiten en lessen binnen dit thema gaan over onderwerpen als vriendelijkheid, invoelingsvermogen, samenwerken, positieve communicatie, social media en respect voor iedereen, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging.

Eerlijk tegenover mezelf en anderen

Het is lang niet altijd vanzelfsprekend om eerlijk tegen jezelf te zijn, gemaakte fouten te erkennen en de eigen beperkingen onder ogen te zien. Toch is dit belangrijk bij het jezelf leren kennen en het kunnen begrijpen waarom je omgeving op je reageert zoals deze reageert. De studenten gaan met elkaar in gesprek over het belang van eerlijk te zijn naar zichzelf en naar anderen en zich aan gemaakte beloften te houden.

Jezelf blijven ontwikkelen

Wie een goed en waarheidsgetrouw beeld van zichzelf heeft, weet wat hij aan mogelijkheden heeft en waar nog uitdagingen liggen. Binnen dit thema oefenen studenten met het stellen van doelen en het bedenken hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Er is aandacht voor het geloven in eigen kunnen en eigen mogelijkheden, voor de manier waarop van bedreigingen kansen gemaakt kunnen worden en voor het opbrengen van de moed en het doorzettingsvermogen om niet alleen te proberen, maar ook vol te houden.

Burgerschap|21e eeuwse vaardigheden

Studenten hebben kennis en vaardigheden nodig om deel te kunnen nemen aan de complexe (kennis)samenleving. Het gaat daarbij om vaardigheden als creatief denken, verantwoordelijkheid nemen, eigen keuzes maken en daarvoor op durven komen, keuzes van anderen respecteren, samenwerken, nieuwe ervaringen durven aangaan, het vermogen problemen op te lossen en het leren omgaan met tegenslagen. Het lesprogramma van Leren & Leven biedt een curriculum waarmee deze vaardigheden methodisch en leeftijdsspecifiek aan bod komen.​

Benieuwd naar wat de studenten zelf vinden van de lessen? We vroegen Vincent, Meinon, Thomas, Cynthia en Janine naar hun ervaringen met het lesprogramma van Leren en Leven:

Werk- en leerklimaat

Iedereen in de school maakt deel uit van het werk- en leerklimaat en voegt hier iets aan toe. De aanpak van Leren & Leven stimuleert de ontwikkeling van een positief klimaat. Daardoor ontstaan mogelijkheden om de kennis die opgedaan is in de lessen dagelijks in de praktijk te brengen. Het is de proeftuin waar studenten uitgedaagd worden hun talenten te laten zien, aan hun uitdagingen te werken, om te leren gaan met anderen en zichzelf beter te leren kennen.

Samenwerking met het netwerk

De kracht van het lesprogramma wordt versterkt wanneer de opleiding aansluiting zoekt bij haar de maatschappelijke omgeving en daarmee samenwerkt. Het klimaatprogramma van Leren & Leven stimuleert betrokkenheid van het netwerk van de student, stagebedrijven en de buurt middels een doordacht curriculum van activiteiten.

Miranda Wolken, Docent Sport en Bewegen, Drenthe College

‘Leren en Leven heeft op onze locatie bewustwording gebracht. Bewuster omgaan met elkaar in een klas, binnen een opleiding maar vooral ook in één gebouw. Het betreft niet alleen LOB’ers binnen een klas en les. Studenten, managers, docenten, conciërges, ondersteunende diensten, iedereen werkt mee aan het programma Leren en Leven!.’

Passend onderwijs

De methode van Leren en Leven levert een belangrijke bijdrage aan het inclusiever maken van de schoolomgeving. Toch zullen er altijd studenten zijn die een extra steuntje nodig hebben om “erbij te blijven” of zelfs dreigen uit te vallen. Voor hen zijn aanvullende programma’s ontwikkeld rondom bijvoorbeeld een thema als verslavingsgedrag. De aanpak en het lesprogramma werken preventief in het voorkómen van een negatieve spiraal.

Wij dragen daarnaast al meer dan tien jaar bij aan de ontwikkeling van een effectieve(re) samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Binnen het mbo is daarbij ook en met name aandacht voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal en visie waarbinnen samenwerking met externe partijen op het gebied van jeugdhulp vorm kan krijgen. We gaan over de mogelijkheden hierin graag met u in gesprek.

Downloads en meer informatie

Download hier een brochure, het digitale proefpakket of de leerlijn van het mbo. Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Op de contactpagina staan de verschillende manieren waarop u ons kunt bereiken. U kunt hier ook aangeven als u liever een papieren proefpakket wilt hebben.

 

Download hier de brochure

Download hier het proefpakket

Download hier de leerlijn