Navigatie

Navigeer hier naar het onderwijstype waar u informatie over wilt hebben. Informatie over de kinderopvang is beschikbaar op de eigen pagina.

Primair onderwijs

BO en SBO

Ontdek het lesprogramma en de klimaataanpak en maak kennis met de werkwijze op thema’s als pesten, leerling-mediation en samenwerking met ouders en/of verzorgers.

Vmbo

Alle profielen en structuurgroep

Ontdek het lesprogramma en de klimaataanpak en maak kennis met de werkwijze op thema’s als pesten, gebruik (soft) drugs, leerling-mediation en samenwerking met ouders en/of verzorgers.

Praktijkonderwijs

Voor alle ontwikkelingsperspectieven

Maak kennis met de specifieke aanpak die binnen het praktijkonderwijs ontwikkeld is.

Speciaal onderwijs

SO en VSO

Maak kennis met de specifieke aanpak die samen met het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs ontwikkeld is.

Havo/vwo

 

Er is een aanpak en een lesprogramma beschikbaar voor de onderbouw van havo en vwo. Interesse? Dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

Mbo

incl. entreeopleiding

Ontdek de mogelijkheden voor invulling van LOB en mentorlessen, de kansen bij samenwerking met het netwerk en de specifieke mogelijkheden voor de entreeopleiding.