Navigatie

Navigeer hier naar het onderwijstype waar u informatie over wilt hebben. Informatie over de kinderopvang is beschikbaar op de eigen pagina.

Primair onderwijs

BO en SBO

Lees meer over het lesprogramma, de klimaataanpak, de pestaanpak, de leerling-mediation, het samenwerkingsprogramma met ouders, de brede ontwikkeling en integratie 21st century skills en meer!

Vmbo

Alle profielen en structuurgroep

Ontdek het lesprogramma en de klimaataanpak en maak kennis met de werkwijze op thema’s als pesten, leerling-mediation, problematisch middelengebruik, gaming en samenwerking met ouders en/of verzorgers.

Praktijkonderwijs

Voor alle ontwikkelingsperspectieven

Maak kennis met de specifieke aanpak die binnen het praktijkonderwijs ontwikkeld is.

Speciaal onderwijs

SO en VSO

Maak kennis met de specifieke aanpak die samen met het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs ontwikkeld is.

Havo/vwo

 

Lees meer over de mogelijkheden deel te nemen aan de doorontwikkeling van het lesprogramma en de klimaataanpak of start na de zomer van 2019. Maak kennis met de pestaanpak, de leerling-mediation en de kracht van het ontwikkelen van doelgerichte samenwerking met ouders.

Mbo

incl. entreeopleiding

Lees meer over de mogelijkheden van het lesprogramma en de klimaataanpak. Ontdek de mogelijkheden voor invulling van LOB en mentorlessen, de kansen bij samenwerking met het netwerk en de specifieke mogelijkheden voor de entreeopleiding.