Doel

Het vraagt veel van pro-leerlingen om zich op de huidige arbeidsmarkt te profileren. Een jongere die zelfbewust kan vertellen waar zijn krachten liggen en wat hem geschikt maakt voor de gewenste arbeidsplek vergroot zijn kansen aanzienlijk.

Binnen de aanpak van Leren & Leven wordt gewerkt met “de groene cirkel” en “de rode cirkel”. De leerlingen leren om te gaan met elkaar (en met collega’s op hun werk/stage) maar bovenal leren ze omgaan met zichzelf, zodat zij vanuit zelfbewustzijn, zelfkennis en zelfvertrouwen positieve keuzes kunnen maken. Keuzes die leiden tot discipline, doorzettingsvermogen, het nemen van initiatief en vergroting van de zelfstandigheid, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Dat zijn eigenschappen die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een beter doorstroom- of arbeidsperspectief voor de leerlingen van het praktijkonderwijs.

Linda Kolthof, docent binnen het praktijkonderwijs, over het werken met de cirkels van Leren & Leven.

Leren & Leven is verankerd in onze manier van omgaan met elkaar. Het zorgt voor een veilig en positief omgangsklimaat tussen leerlingen onderling en collega’s. De leerlingen profiteren niet alleen van de meerwaarde van Leren & Leven tijdens hun verblijf binnen onze school, maar doen dat gedurende hun hele verdere leven. (Nico van Luik, directeur Pro Emmen)

Lesmateriaal

Elke les heeft actieve en praktische verwerkingsvormen. Het zelf ervaren en het zelf doen heeft een grote plek in de opzet. Docenten uit het praktijkonderwijs geven aan dat de leerlingen goed reageren op het materiaal, omdat de lessen en activiteiten zowel qua inhoud als vorm goed aansluiten. Het materiaal is ontwikkeld in samenspraak met docenten van het praktijkonderwijs.

Eindelijk een methode die ontwikkeld is voor onze doelgroep in begrijpelijke taal en ook nog eens prachtig is vormgegeven! (Frank de Jager, stagecoördinator RSG Tromp Meesters)

Schoolklimaat en ouderbetrokkenheid

Een constructieve samenwerking met ouders is van grote invloed op de houding van de leerling. De samenwerking met ouders begint al bij de eerste kennismaking met de school. De aanpak van Leren & Leven biedt veel praktische handvatten om de samenwerking met en betrokkenheid van ouders rondom de schoolloopbaan van hun kind te stimuleren. Er zijn modules voorhanden voor samenwerking in een schoolcomité, organiseren van (thematische) ouderavonden, maar ook trainingen rondom het voeren van gesprekken met ouders. Vanuit deze basis van contact wordt er bij knelpunten of problemen sneller samen tot oplossingen gekomen.

Leerlingmediation

Samen met leerkrachten uit de praktijkschool is de module leerlingmediation voor het Nederlandse praktijkonderwijs ontwikkeld. Alle leerlingen leren vanaf het eerste leerjaar vaardigheden rondom conflicthantering en via een democratisch proces in de school worden een aantal leerlingen uit de hogere leerjaren geselecteerd en getraind in de rol van mediator.

Samen met het netwerk

De methode van Leren en Leven levert een belangrijke bijdrage aan het inclusiever maken van de schoolomgeving. Toch zullen er altijd kinderen en jeugdigen zijn die een extra steuntje nodig hebben om “erbij te blijven”. Voor hen zijn aanvullende programma’s ontwikkeld. Wij dragen daarnaast al meer dan tien jaar bij aan de ontwikkeling van een effectieve(re) samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. We gaan hierover graag met u in gesprek.

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op voor bijvoorbeeld een proefles of voor contactgegevens van een school voor praktijkonderwijs die ervaringen met het programma Leren & Leven met u kan delen. Op de contactpagina staan de verschillende manieren waarop u ons kunt bereiken.