Doel

Het vraagt veel van pro-leerlingen om zich op de huidige arbeidsmarkt te profileren. Een jongere die zelfbewust kan vertellen waar zijn krachten liggen en wat hem geschikt maakt voor de gewenste arbeidsplek vergroot zijn kansen aanzienlijk. In de werkvormen die specifiek ontwikkeld zijn voor het praktijkonderwijs leren de leerlingen omgaan met elkaar (en met collega’s op hun werk/stage) maar bovenal leren ze omgaan met zichzelf, zodat zij vanuit zelfbewustzijn, zelfkennis en zelfvertrouwen positieve keuzes kunnen maken. Keuzes die leiden tot discipline, doorzettingsvermogen, het nemen van initiatief en vergroting van de zelfstandigheid, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Dat zijn eigenschappen die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een beter doorstroom- of arbeidsperspectief voor de leerlingen van het praktijkonderwijs.

Leren & Leven is verankerd in onze manier van omgaan met elkaar. Het zorgt voor een veilig en positief omgangsklimaat tussen leerlingen onderling en collega’s. De leerlingen profiteren niet alleen van de meerwaarde van Leren & Leven tijdens hun verblijf binnen onze school, maar doen dat ook gedurende hun hele verdere leven. (Nico van Luik, directeur Pro Emmen)

Lesmateriaal

De ontwikkeling van het lesmateriaal is met feedback uit zowel het vmbo als pro tot stand gekomen en wordt  in beide onderwijsvormen gebruikt. Er is gekozen voor een gecombineerde ontwikkeling van het materiaal, omdat docenten uit het praktijkonderwijs aangaven dat de leerlingen goed reageerden op het materiaal, dat zowel qua inhoud als vorm aansluit bij hun leeftijd.

Bij elke les zit een praktische en actieve verwerkingsvorm. De lessen worden vergezeld van PowerPoint-presentaties met aanvullend materiaal, waaronder video’s. 

Schoolklimaat en ouderbetrokkenheid

Een constructieve samenwerking met ouders is van grote invloed op de houding van de leerling en de resultaten die behaald kunnen worden. De samenwerking met ouders begint al bij de eerste kennismaking met de school. De aanpak van Leren & Leven biedt veel praktische ingrediënten om de samenwerking met en betrokkenheid van ouders rondom de schoolloopbaan van hun kind te stimuleren. Er zijn specifieke modules voorhanden voor samenwerking in een schoolcomité, organiseren van (thematische) ouderavonden, maar ook trainingen rondom het voeren van gesprekken met ouders. Vanuit deze basis van contact wordt er bij knelpunten of problemen sneller samen tot oplossingen gekomen.

Leerlingmediation

De aanpak en het lesprogramma van Leren & Leven hebben een positieve invloed op de sfeer in de school. Toch kunnen er tussen leerlingen spanningsvolle situaties bestaan die ze nog niet goed op eigen kracht tot een oplossing weten te brengen. Samen met leerkrachten uit de praktijkschool is voor deze situaties de module leerlingmediation voor het Nederlandse praktijkonderwijs ontwikkeld. Alle leerlingen leren vanaf het eerste leerjaar vaardigheden rondom conflicthantering en via een democratisch proces in de school worden een aantal leerlingen uit de hogere leerjaren geselecteerd en getraind in de rol van mediator.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de inhoud van het lesprogramma, raadpleeg dan de informatie bij het vmbo. Wilt u aanvullende informatie of een keer contact met een collega die ervaring heeft met de programma’s van Leren & Leven in het praktijkonderwijs? Laat het ons even weten via de contactpagina en we denken mee hoe we het beste aan kunnen sluiten bij uw wensen. U kunt op deze pagina ook de brochure van het Vmbo downloaden.