Doel

Het vraagt veel van pro-leerlingen om zich op de huidige arbeidsmarkt te profileren. Een jongere die zelfbewust kan vertellen waar zijn krachten liggen en wat hem geschikt maakt voor de gewenste arbeidsplek vergroot zijn kansen aanzienlijk.

Binnen de aanpak van Leren & Leven wordt gewerkt met “de groene cirkel” en “de rode cirkel”. De leerlingen leren om te gaan met elkaar (en met collega’s op hun werk/stage) maar bovenal leren ze omgaan met zichzelf, zodat zij vanuit zelfbewustzijn, zelfkennis en zelfvertrouwen positieve keuzes kunnen maken. Keuzes die leiden tot discipline, doorzettingsvermogen, het nemen van initiatief en vergroting van de zelfstandigheid, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Dat zijn eigenschappen die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een beter doorstroom- of arbeidsperspectief voor de leerlingen van het praktijkonderwijs.

Linda Kolthof, docent binnen het praktijkonderwijs, over het werken met de cirkels van Leren & Leven.

Leren & Leven is verankerd in onze manier van omgaan met elkaar. Het zorgt voor een veilig en positief omgangsklimaat tussen leerlingen onderling en collega’s. De leerlingen profiteren niet alleen van de meerwaarde van Leren & Leven tijdens hun verblijf binnen onze school, maar doen dat ook gedurende hun hele verdere leven. (Nico van Luik, directeur Pro Emmen)

Lesmateriaal

Bij elke les zit een praktische en actieve verwerkingsvorm. Door daarnaast rekening te houden met taalgebruik kon gekozen worden voor een gecombineerde ontwikkeling van het lesmateriaal voor zowel pro als vmbo. Dit blijkt in de praktijk erg goed uit te pakken voor de pro-leerlingen. Docenten uit het praktijkonderwijs geven aan dat de leerlingen goed reageren op het materiaal, omdat de lessen zowel qua inhoud als vorm aansluiten bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau

Schoolklimaat en ouderbetrokkenheid

Een constructieve samenwerking met ouders is van grote invloed op de houding van de leerling en de resultaten die behaald kunnen worden. De samenwerking met ouders begint al bij de eerste kennismaking met de school. De aanpak van Leren & Leven biedt veel praktische ingrediënten om de samenwerking met en betrokkenheid van ouders rondom de schoolloopbaan van hun kind te stimuleren. Er zijn specifieke modules voorhanden voor samenwerking in een schoolcomité, organiseren van (thematische) ouderavonden, maar ook trainingen rondom het voeren van gesprekken met ouders. Vanuit deze basis van contact wordt er bij knelpunten of problemen sneller samen tot oplossingen gekomen.

Leerlingmediation

De aanpak en het lesprogramma van Leren & Leven hebben een positieve invloed op de sfeer in de school. Toch kunnen er tussen leerlingen spanningsvolle situaties bestaan die ze nog niet goed op eigen kracht tot een oplossing weten te brengen. Samen met leerkrachten uit de praktijkschool is voor deze situaties de module leerlingmediation voor het Nederlandse praktijkonderwijs ontwikkeld. Alle leerlingen leren vanaf het eerste leerjaar vaardigheden rondom conflicthantering en via een democratisch proces in de school worden een aantal leerlingen uit de hogere leerjaren geselecteerd en getraind in de rol van mediator.

Passend onderwijs

De methode van Leren en Leven levert een belangrijke bijdrage aan het inclusiever maken van de schoolomgeving. Toch zullen er altijd kinderen en jeugdigen zijn die een extra steuntje nodig hebben om “erbij te blijven”. Voor hen zijn aanvullende programma’s ontwikkeld. Wij dragen daarnaast al meer dan tien jaar bij aan de ontwikkeling van een effectieve(re) samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. We gaan hierover graag met u in gesprek.

Downloads en meer informatie

Download hier een brochure, het digitale proefpakket of de volledige leerlijn van het vmbo. Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Op de contactpagina staan de verschillende manieren waarop u ons kunt bereiken. U kunt hier ook aangeven als u liever een papieren proefpakket wilt hebben.

Download hier de brochure

Download hier het proefpakket

Download hier de leerlijn