Leren & Leven is een georganiseerd netwerk van professionals in kindercentra en onderwijs die de overtuiging delen dat elk kind en elke jeugdige bijzondere talenten heeft. De professionals uit dit netwerk maken zich er samen sterk voor dat deze kinderen en jeugdigen uitgedaagd en gestimuleerd worden om zelfbewust en met zelfvertrouwen de eigen mogelijkheden de eigen talenten te ontdekken en tot ontwikkeling te brengen.