Intrinsieke motivatie

Alle programma’s en werkvormen van Leren & Leven vertrekken vanuit dezelfde pedagogische en didactische uitgangspunten. Het accent ligt daarbij op het benoemen en bewustmaken van het goede gevoel dat leerlingen of studenten over zichzelf krijgen als ze kiezen voor positief gedrag (de intrinsieke motivatie). Zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en het geloof in het eigen kunnen komen van binnenuit en hebben een sterkere invloed op een positieve levenshouding dan beloningen voor goed gedrag (extrinsieke motivatie).

Jij kiest!

De programma’s van Leren en Leven zijn gebaseerd op het gezond-verstand-principe dat je je goed voelt over jezelf als je positief gedrag laat zien en op de overtuiging dat voor elk gedrag alternatieven denkbaar zijn. De Denken-Doen-Voelen-cirkel maakt zichtbaar dat gedrag voorafgegaan wordt door gedachten en leidt tot gevoelens over jezelf. Gedrag kan positief of negatief zijn en dat geldt ook voor de gevoelens die op dat gedrag volgen. 

Leerlingen en studenten worden uitgenodigd te reflecteren op verschillende gedragsalternatieven die ze kunnen bedenken en hun consequenties. De lesprogramma’s vertrekken daarbij vanuit het universele uitgangspunt dat je een ander behandelt zoals jezelf behandeld zou willen worden. Hierdoor worden leerlingen gestimuleerd zich te verplaatsen in anderen. 

Het is meer dan een methode, meer dan een programma, meer dan een actie, meer dan een aanpak. Al is het dat allemaal ook! Het is vooral een zijns- en zienswijze die de klas, de school, het team, het leven en de toekomst rijker maakt.

Systeemperspectief

De mens is een sociaal wezen. Het systemisch perspectief definieert al het menselijk gedrag (individueel, in groepsverband en/of organisaties) daarom in relationele termen. Binnen Leren & Leven vormt dit perspectief een belangrijk vertrekpunt binnen zowel de methodiek als onze manier van werken. Als problemen en/of uitdagingen geplaatst worden in de bredere dynamiek van betrekkingen, omstandigheden en historie, dan kunnen nieuwe oplossingen ontstaan.

Oplossingsgericht denken

De meest effectieve manier om doelstellingen te halen is om te redeneren vanuit de gewenste situatie (“de oplossing”). Een logische vervolgstap is daarbij om te onderzoeken wat nu al (of nog) bijdraagt aan die oplossing. Eerst daarna kan een inventarisatie van problemen en/of beperkingen relevant zijn. Deze werkwijze, die bekend staat als “oplossingsgericht werken”, is een van de centrale vertrekpunten van onze methodiek en is herkenbaar aanwezig binnen onze manier van werken.

Opbouw van het programma

De aanpak en de lesprogramma’s van Leren en Leven hebben als gemeenschappelijke fundament de basisfilosofie en zijn vervolgens uitgewerkt naar zes concepten: zelfbeeld, gezondheid, verantwoordelijkheid, inlevingsvermogen, eerlijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Er is voor elke leeftijd een lesprogramma beschikbaar. Er zijn daarnaast thematische aanvullingen op het gebied van middelengebruik, pesten, leerlingmediation, samenwerking met ouders, (on-)veiligheid, etc. 

Het klimaatprogramma van Leren en Leven stimuleert betrokkenheid van ouders, familie en de buurt middels een doordacht curriculum van activiteiten. Het leer- en leefklimaat vormt de verbinding tussen alle activiteiten die binnen de school plaatsvinden. Een positief leefklimaat geeft mogelijkheden om de kennis die opgedaan is in de lessen dagelijks in de praktijk te brengen.